Privacy Beleid


1. Beheer
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.theorietoppers.nl bezoekt.
De website www.theorietoppers.nl staat onder beheer van Theorie Toppers. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.theorietoppers.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. 2b Theorie Toppers zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a Theorie Toppersmaakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Theorie Toppers de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. 3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. 3c Cookies kunnen ten alle tijden van een computer worden verwijderd. 3d Theorie Toppers maakt ook gebruik van marketing-cookies om de communicatie van Theorie Toppers zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant. 3e Theorie Toppers maakt gebruik van Google Analytics waarbij het surfgedrag van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Theorie Toppers. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Theorie Toppers is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een aanmelding doet bij Theorie Toppers.

6. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Theorie Toppers kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanmelding. 1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin examen gegevens vermeld staan. Hiervoor maakt Theorie Toppers gebruik van het email platform van MailChimp. 1.c Het verzenden van één or meerdere SMS berichten die betrekking hebben om het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een SMS met daarin een herinnering voor de theoriecursus en het theorie examen. Hiervoor maakt Theorie Toppers gebruik van het platform van MessageBird. 1d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Theorie Toppers denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant. Het uitschrijven voor deze (incidentele) emails is ten alle tijden mogelijk. 1e Na afloop van de cursus kan er gevraagd worden om een foto of video bericht. Bij akkoord van de cursist kan deze media kan via social media als reclame ingezet worden met als primaire doel om naamsbekendheid te genereren. De cursist behoud ten alle tijden het recht om de geuitte media in te trekken.

7. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Theorie Toppers. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Echter zijn er twee uitzonderingen op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 2b Bij de aankoop en registratie van het theorie examen bij het CBR.

8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Theorie Toppers verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

9. Aanpassing van klant gegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Theorie Toppers kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Theorie Toppers voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

10. Bewaren van gegevens GDPR compliant.
Twee keer per jaar worden alle - door de klant verstreken - gegevens die worden ingevuld in het aanmeldformulier ten aanzien van een theoriecursus verwijderd uit onze opslagdata. Dit gebeurd op 1 juli en op 30 december. Indien een klant zijn/haar gegevens sneller verwijdert wilt hebben mag zij/hij hiervoor contact opnemen.