Privacy Beleid

1. Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn Theorie Toppers B.V. Wij bieden online cursussen ter voorbereiding van jouw autotheorie-examen. Wij bieden leuke én innovatieve manieren om de juiste theorie aan te leren (hierna: onze Diensten). Op onze website www.theorietoppers.nl (de Website) vind je meer informatie over ons en onze Diensten.

2. Privacybeleid

Wij verwerken persoonsgegevens. Hiermee wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (Persoonsgegevens). Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In dit privacybeleid leggen wij uit welke Persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij dit doen. Ons privacybeleid geldt voor iedereen die de Website bezoekt en die gebruik maakt van onze Diensten.

3. Ben je onder de 16 jaar?

Onze Diensten zijn gericht op gebruikers boven de 15 jaar. Als jij jonger bent dan 16 jaar, dan heb je voor het gebruik van onze Diensten de toestemming van je ouders/voogd nodig.

4. Welke Persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

Wij verwerken verschillende Persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben hieronder uitgesplitst welke

 A. (Persoons) gegevens B. Doeleinde(n)C. Grondslag

D. Contactgegevens klanten:

E. Voor- en achternaam, adresgegevens, en e-mail adres

We gebruiken deze gegevens om:

Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst tussen jou en Theorie Toppers uit te voeren. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om jou te herinneren aan jouw bijna afgeronde inschrijfprocedure. We vinden het namelijk klantvriendelijk jou te ondersteunen bij jouw bijna afgeronde aanmeldproces.

We mogen nieuwsbrieven sturen naar bestaande klanten omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om hen van deze informatie op de hoogte te houden. We sturen nieuwsbrieven alleen naar anderen dan bestaande klanten op grond van uitdrukkelijke toestemming.

Je kunt je altijd afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeld-link onderaan elke nieuwsbrief.

F. Klant gegevens:

G. Accountgegevens (waaronder contactgegevens), voortgangsgegevens en gegevens met betrekking tot eerder verleende Diensten.

Wij gebruiken deze gegevens om:

Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om onze overeenkomst met jou uit te voeren.

Wij mogen deze persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang om onze Diensten te verbeteren en te optimaliseren.

H. Bankgegevens van onze klanten:

I. Creditcardgegevens, iDeal gegevens en/of andere betaalgegevens.

J. Wij gebruiken deze gegevens om jouw betalingen voor onze Diensten te controleren en te administreren.

Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken omdat deze gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst tussen jou en Theorie Toppers uit te voeren.

Bovendien zijn wij wettelijk verplicht om een financiële administratie bij te houden ten behoeve van de Belastingdienst.

K. Contactgegevens via contactformulier op de Website, per mail, telefoon of via Social Media:

L. Informatie die je aan ons bekend maakt als je ons een bericht stuurt via ons contactformulier of via onze Social Media, bijvoorbeeld je voor- en achternaam, e-mailadres/gebruikersnaam en eventuele Persoonsgegevens die in het bericht worden opgenomen.

M. We gebruiken deze gegevens om:

N. We mogen deze Persoonsgegevens verwerken omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om deze informatie van jou te ontvangen en omdat jij deze gegevens vrijwillig openbaar maakt.

O. Het privacybeleid van de social media-pagina’s worden ook beheerd door het sociale medium zelf. Op de volgende pagina’s kun je zien hoe ieder medium omgaat met jouw Persoonsgegevens:

WhatsApp: Privacybeleid

InstagramPrivacyinstellingen en informatie

FacebookGegevensbeleid

TwitterPrivacy Policy

Youtube: Privacybeleid

P. Reviews, foto’s en video’s op de Website of via Social Media:

Q. Na afloop van de cursus kan er gevraagd worden om een foto of videobericht. 

R. Wij gebruiken deze gegevens om onze cursus bij anderen te promoten en om naamsbekendheid te genereren. De cursist behoudt te allen tijde het recht om de geuite media in te trekken. Theorie Toppers zal al het redelijke doen hieraan gehoor te geven. 

S. Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming.

T.  Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Theorie Toppers zal de gegevens dan niet langer gebruiken voor dit doeleinde en zal al het redelijke doen eerdere uitingen te verwijderen.

U. Technische informatie:

V. Informatie over het apparaat dat je gebruikt voor onze Diensten, het IP-adres waarmee, de tijdstippen waarop, en de locatie vanaf waar je onze Diensten gebruikt en informatie over de browser die je gebruikt.

W. Wij gebruiken deze gegevens om:

X. – onze Website aan te passen aan jouw apparaat, bijvoorbeeld de mobiele variant;

Y. - misbruik van ons platform te herkennen en voorkomen

AA. Wij mogen deze Persoonsgegeven verwerken, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben jou een goed functionerende website aan te bieden.

Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang jouw activiteit te loggen om misbruik van ons platform te voorkomen.

5. Hoe lang bewaren we de Persoonsgegevens?

Wij bewaren de Persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden. We zullen de Persoonsgegevens in geen geval langer bewaren dan 2 (twee) jaar sinds de laatste update van de gegevens, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn (zoals bijvoorbeeld bij de fiscale bewaarplicht).

Gegevens die wij bewaren op grond van jouw toestemming, kunnen wij eerder verwijderen indien je daar een verzoek voor indient. Zie voor meer informatie over de verwijdering van jouw Persoonsgegevens - en de andere rechten die je hebt ten aanzien van uw Persoonsgegevens - de informatie hierover onder 12 ‘Jouw rechten en onze contactgegevens’. 

6. Delen we jouw Persoonsgegevens met anderen?

Wij maken gebruik van derde dienstverleners voor het verzenden van nieuwsbrieven en SMS-berichten, het hosten van ons platform, [etc.]. We geven alleen die Persoonsgegevens aan derde dienstverleners welke voor hen noodzakelijk zijn om de diensten uit te voeren die zij aan ons verlenen. Deze derde dienstverleners zijn (Sub)Verwerkers in de zin van de AVG. Wij hebben met al onze (Sub)Verwerkers contractuele afspraken vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten waarin onder andere is geregeld wat deze partijen met jouw Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden.

Afgezien van het bovenstaande zullen we jouw gegevens enkel delen met derde partijen als dit noodzakelijk is of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

7. Export van gegevens buiten de Europese Unie (EU)

Wij kunnen Persoonsgegevens doorgeven buiten de EU als een van onze (Sub)Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De Persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden.

De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met hoofdstuk 5 van de AVG.

8. Algemene geaggregeerde (niet-persoonlijke) gegevens 

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens omzetten in niet-persoonlijke gegevens. Dit betekent dat de gegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd en samengevoegd zullen worden: ze bevatten dan geen Persoonsgegevens meer omdat er geen identificatie meer kan plaatsvinden op basis van de gegevens. Wij kunnen deze geaggregeerde data delen met handelspartners voor analyse doeleinden, het opstellen van demografische profielen en het verbeteren van onze Diensten. 

Hoe beschermen we jouw Persoonsgegevens?

Wij beschermen alle Persoonsgegevens die wij verwerken tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik en vernietiging. We nemen onder meer de volgende technische en organisatorische maatregelen om de gegevens te beschermen:

10. Cookies

Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op je computer kan worden geplaatst wanneer je de Website bezoekt. Dit tekstbestand identificeert je browser en/of computer. Wanneer je onze Website opnieuw bezoekt, zorgt de cookie ervoor dat onze Website je browser of computer herkent.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website. Ze stellen je in staat om je door onze Website te navigeren en gebruik te maken van de daarin verwerkte functies. Theorie Toppers maakt gebruik van deze cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de Website te optimaliseren.

Analytische of statistische cookies: Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te onderzoeken. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel gebruikers de Website bezoeken en welke pagina’s worden bezocht. We gebruiken deze informatie om onze Website en Diensten te verbeteren. Theorie Toppers maakt gebruik van deze cookies om het surfgedrag van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd – te verwerken tot grafieken en patronen die ons helpen om onze Websites te verbeteren en te optimaliseren.

Tracking cookies: Tracking-cookies volgen het klikgedrag en surfgedrag van onze bezoekers. Door middel van deze cookies kunnen we zien of en wanneer je jouw profiel bekijkt en of je doorklikt naar onze Website. We kunnen deze cookies gebruiken om jou advertenties te laten zien die gebaseerd zijn op jouw interesses. Theorie Toppers maakt gebruik van deze cookies om de communicatie van Theorie Toppers zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.

11. Websites van derde partijen

Op onze Website staan (hyper)links die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policy’s, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen ons privacybeleid daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als wij ons privacybeleid op significante wijze veranderen, dan zullen wij daar een melding van maken op onze Website samen met het bijgewerkte privacybeleid

13. Jouw rechten en onze contactgegevens

Zoals omschreven in de AVG, heb jij het recht om:

Als je vragen, opmerkingen of zorgen hebt over de manier waarop wij met je Persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Theorie Toppers

Prof. J.H. Bavincklaan 7

1183 AT Amstelveen

T: 020 261 74 38

M: slagen@theorietoppers.nl

W: theorietoppers.nl

KvK-nummer: 76595714